In English Po Polsku


aktualności

Wyprawa w Himalaje w poszukiwaniu wysokogórskich pająków

Dodano: 12 maja 2014
Lodowiec Ngozumpa - miejsce występowania Euophrys omnisuperstes. W tle Gyachung Kang (7952 m n.p.m.).

Wiosną 2014 uczestniczyłem jako specjalista arachnolog w wyprawie w Himalaje Wysokie. Wyprawa została zorganizowana przez telewizję BBC i miała na celu odnalezienie wysokogórskich pająków skaczących (Salticidae) i zebranie materiału filmowego ilustrującego różne aspekty ich biologii w tych skrajnie niesprzyjających warunkach. Poszukiwano dwóch gatunków: Euophrys everestensis i E. omnisuperstes (czyli „ten, który stoi ponad wszystkimi innymi”).

Przedstawicieli obu gatunków opisano po raz pierwszy w latach trzydziestych ubiegłego wieku ze stoków Mount Everestu, gdzie na wysokości ponad 6700 m n.p.m. zamieszkiwały skalne osuwiska pozbawione innych stałych mieszkańców. W związku z tym pająki uznano za zwierzęta trwale zamieszkujące najwyżej położone obszary na Ziemi. Obserwacje sugerowały, że odżywiają się tam owadami wynoszonymi z niższych partii Himalajów przez ciepłe prądy powietrzne i osadzanymi na czapach lodowych pokrywających najwyższe szczyty.

Inne aspekty biologii tych pająków, a w szczególności adaptacje umożliwiające przetrwanie w strefie niwalnej nie były dotąd znane. W ciągu miesiąca trwania wyprawy udało się odnaleźć dość liczne populacje tych pięciomilimetrowych pająków i zarejestrować różne interesujące aspekty ich zachowania. Materiał filmowy zarejestrowany podczas wyprawy zostanie wykorzystany na potrzeby filmu w nowej serii BBC One Planet poświęconej różnorodnym adaptacjom do życia w skrajnych warunkach, natomiast zebrane na miejscu dane pozwolą lepiej zrozumieć przystosowania umożliwiające stawonogom kolonizację nawet najbardziej niesprzyjających środowisk.

archiwum aktualności...strona główna...